Vergi hukukunda beyanname türleri

kurum-sinavlari-mulakat-kavramlari

Beyanname türleri:

Gelir vergisinde 3 çeşit beyanname vardır. Yıllık, muhtasar ve münferittir.

Yıllık beyanname: Muhtelif kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine mahsustur. Gerçek usule tabi olanlar 25.03.2013 beyan 31.03.2013 ilk taksit 30.07.2013 son taksit. Basit usule tabi olanlar 25.02.2013 beyan 28/29.02.2013 ilk taksit 31.06.2013 son taksit.

Muhtasar beyanname: işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirmesine mahsustur. Ayı takip eden ayın 23. Beyan 26’sında ödeme.

Münferit beyanname: Mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesine mahsustur. Kazancı takip eden 15. Gün beyan ve ödeme.

Katma Değer Vergisi: Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı, diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:
Katma Değer Vergisinin Mükellefi: a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar, b) İthalatta mal ve hizmet ithal edenler ( Mal ve hizmet ihracatı KDV istisnasıdır.) Beyanname Verme Zamanı Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. 26’sında ödeme. KDV Ödemeyenler: Basit usule tabi olanlar, esnaf muaflığından yararlananlar, gerçek usulde vergilendirilmeyen serbest meslek erbapları ve gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler.

Özel tüketim vergisi:
1 sayılı cetvel: Petrol ürünler (Spesifik) 01-15 içerisinde aynı ayın 25 beyan ödeme
16-31 içerisinde bir sonraki ayın 10 beyan ödeme
2 sayılı cetvel: Taşıtlar (Advalorem)
3 sayılı cetvel: Tütün Alkol (Advalorem)
4 sayılı cetvel: Lüks mallar (Advalorem) Not: 2,3 ve 4 sayılı cetveller bir sonraki ayın 15. Günün akşamına kadar beyan ve ödeme. 2. El araçlarla traktörlere ÖTV uygulanmaz. Ayrıca Advalorem vergiler değer esasına dayalı vergidir. Spesifik vergi ise miktar esasına dayalıdır.

Banka ve muameleleri vergisi: Konusu bankalar, bankerler, sigorta şirketleri ve sigorta şirketlerinin acentalarının lehlerine gerçekleştirdikleri nakden ve hesaben alınan paralardır. Yasal oran %15 uygulama oranı %5 kambiyo işlemlerinde ‰ 1 dir. Kendi şubeleri arasında %0’dır. İşlemleri takip eden 15. Günü akşamına kadar beyan ve ödeme gerçekleştirilir.

Veraset ve intikal vergisi: Konusu veraset yoluyla ya da karşılıksız olarak bir kişinin mal varlığından bir başka kişinin mal varlığına intikallerdir. Mükellefi bu edimleri elde eden kişilerdir. Stopaj yoluyla konusu talih oyunlarını konu edinmekte olan ve istisna tutar düşüldükten sonra kalan kısım için %10 vergi kesintisi yapılır. Birde ölümlerde konu edilir.

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI
14 - 15 Ocak 2017

Üye OlŞifremi Unuttum

HAKKIMIZDA
alonot.com; kullanıcılarımızın KPSS & YGS-LYS & ALES & AÖF & YDS gibi sınavlara hazırlanmaları için hem ders notlarına, hem test pratiklere kolayca ulaşıp zaman kaybetmeden en üst düzeyde yarar sağlayabilmeleri amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Mevzuat&İçtihat&Tezler&Makaleler ve diğer herşeyde! kapsamlı arama yapılabilmesi, aranılan konu ve kavramlara kolayca ulaşılabilmesi ve sonuçlar içerisinde hızla gezilebilmesi amacıyla kurulmuştur. Zamanla öğrencilerin ve kullanıcıların ilgisiyle büyüyen alonot.com sizlerin ilgisiyle ve daha zengin içerikle yayın hayatına devam edecektir. Faydalı olması dileğiyle...
GİZLİLİK POLİTİKASI
alonot.com sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları kapsamında koruma altındadır. Site içeriğinin ticari amaçlı ve izinsiz olarak kopyalanması ve kullanılması yasaktır. Ancak, ticari amaçlı olmamak ve link verilmek koşuluyla site içeriğinin kopyalanması ve kullanılması serbesttir. 5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre telif hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. İçerik sahibinin veya yasal temsilcisinin istekte bulunması halinde, kendisine ait içerik veya dökümanların sitemizden 24 saat içinde yayından kaldırılmasını garantilemekteyiz. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. alonot.com hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir, bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.
Site Yönetimi.
İletişim: alonot.com@alonot.com & alonot.com@gmail.com
Kategoriler