Üçüz arbitraj (üç uçlu arbitraj) nedir?

Üçüz arbitraj(üç uçlu arbitraj):İki ulusal para arasında dolaylı yoldan elde edilen çapraz kur ile dolaysız kur arasındaki farklılıktan kaynaklanan arbitrajdır.(çapraz kur farklılıklarına bağlı arbitraj)

 Arbitraj bazen piyasalar arasındaki fiyat farklarından değil,aynı piyasada bir ulusal paranın diğerine göre dolaysız kuru ile çapraz kuru arasındaki farklılıktan da kaynaklanmış olabilir.Bunu örnekle göstermek için yine alış ve satış kurlarının birbirine eşit olduğunu varsayalım.Bu amaçlar dolar,mark ve TL yi ele alalım ve bu paraların belirli bir anda New York , Frankfurt ve İstanbul piyasalarının üçünde de aşağıdaki fiyatlar üzerinden işlem görmekte olduklarını kabul edelim

 1$=2,00DM  veya  1$=2,50TL

Ve 1DM=1,00TL

Her piyasada aynı kurlar geçerli olduğuna göre burada bir yer arbitrajından söz edilemez.Ancak yukarıdaki piyasa kurlarından DM’nin dolaysız TL kuru ile çapraz kuru arasında bir uyumsuzluk olduğu anlaşılmaktadır.Çünkü piyasadaki dolaysız TL/DM kuru 1TL/1şşDM iken çapraz kur 1,25TL/1DM dir.Dolayısıyla markın TL ye göre dolaysız kuru ile çapraz kuru arasında bulunan 0,25TL/DM ölçüsündeki fark arbitrajcıları harekete geçirir.

 Arbitrajcının burada izleyeceği yol şöyledir:Elinde mark bulunan bir arbitrajcı bu marklarla dolar satın alır.Böylece 2DM karşılığında 1$ elde eder; sonra, bu dolarları TL ye dönüştürünce 2,50 TL sağlamış olur.Daha sonra TL lerle DM satın alır ve başladığı yere dönmüş olur.Bu işlemin sonunda DM başına 0,25 TL kâr elde etmiş olur

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar