Türkiye’nin toplumsal yapısı final soruları

TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI – FİNAL
İlkel toplum kölecilik, feodalizm, kapitalizm ve sosyalizm insanlığın farklı üretim ilişkilerine dayanarak kurduğu toplumsal-ekonomik sistemlerdir görüşünü savunan / Çalışma konusu dinin sınıflar arası ilişkilerdeki ideolojik işlevidir diyen KARL MARX
Klasik iktisat  teorisinin kurucusu / görünmez el (serbest fiyat) mekanizmasını tanımlayan ADAM SMITH
Piyasayı esas alan “biçimsel tanım” da tüm toplumun piyasanın bir parçası olarak işlediği anlamına gelmektedir görüşünü savunan KARL POLANY
Osmanlı düzenini teokratik bir düzen olarak tanımlamak yanlış ve yetersizdir. Osmanlı devletinin gelidği bu farklı gelenek siyasa bakımından doğru despotizmi din bakımından sünni halifeliği geleneğidir diyen / Osmanlı devleti ne feodal ne de teokratikti diyen toplumbilimci NİYAZI BERKES
Alevileri teolojik tartışmalara girmeden ve bir indirgeme yaparak “heteredoks”  dinsel azınlık diye tanımlar diyen VAN BRUINESSEN
Dini günlük yaşam açısından değerlendiren kuramcı   / Din günlük yaşamda insanların zihninde ideal bir “ideal topluluk” imgesi oluşturur ve  kolektif temsiller olarak işlev görür diyen kuramcı AGNES HELLER
İslam dininin yahudiliğe dönüş eğilimi taşıdığını savunan kuramcı FRIEDRICH ENGELS
Bir yahudinin yahudi gibi yaşayabilmesi için bir haham, özel bir et kesimi, özel yiyecekler ve özel bir mezarlık gerekir diyen AVNER LEVI
Türkiye de yeni tip örtünmeyi benimseyen kadınların çok azının şeriat rejiminde yaşamak istediğini tespit eden araştırmacı FATMA SÜNDAL
İlk sarı sendika 1902 yılında fransada kuran PIERRE BIETRY
Rasyonel bir dilin dinsel bir dilin yerini almasını öneren modele “yerini alma modeli” adını veren kuramcı  / Post-seküler dönemi tanımlayan JÜRGEN HABERMAS
Sekülerleşmeyi dinin bütün yaşam alanlarından çekilnesi, küçülmesi ve kurumların din etkisinden kurtularak ortaya çıkması olarak tanımlayan PETER BERGER
Ayrımsal sosyoloji ve toplumsal yapı adlı eserin yazarı GURVİCTH’in sosyal yapı anlayışından büyük oranda etkilenen sosyolog Ö.BOZKURT
Dinin toplumsal formlarını sosyolojik olarak açıklamaya değer bir çalışma konusu olarak görüp, dinsel ritüelde kutsananın toplumsal yaşamın kendisi olduğunu savunan kuramcı E.DURKHEIM
Seküler olan dinsel olanıda kapsayabilir, ama eğer din herşeyi tanımlayacak bir referans haline gelmişse seküler bir ortamdan söz etmiyoruz demektir, saptaması yapan sosyal bilimci JÖRGEN NİELSEN
Her toplum için geçerlik iktisat kanunlarının olmadığı toplumların değişmesinde kuramsal yapıların etkili olduğunu savunanlar / Kurumsal İktisatçılar THERSTEIN VEBLEN – JOHN ROGERS COMMONS – WESLEY CLAIR
Çalışma nesnesi teodisedir görüşünü savunan WEBER

 

 

 

KARL POLANY

Büyük dönüşüm

WEBER

Dünya dinlerinin sosyal psikolojisi

ELİADE

Kutsal ve dindışı

NİLÜFER GÖLE

Modern Mahrem

AYNUR İLYASOĞLU

Örtülü kimlik

ELISABETH  ÖZDALGA

Modern türkiyede örtünme sorunu, resmi laiklik ve popüler islam

GÜL ÖZYEĞİN

Başkalarının kiri: kapıcılar, gündelikçiler ve kadınlık halleri

NECMİ ERDOĞAN

Yoksulluk halleri: Türkiye de kent yoksulluğunun görünümleri

YILDIRIM KOÇ

Taşeronluk ve fason üretim: sorunlar, çözümler

 

 

Açık issizlik : Çalışmaya hazır ve istekli iş gücü olduğu halde, açık işlerin olmamasından kaynaklanan işsizliktir.

Mevsimlik İşssizlik: Üretimin belirli mevsimlerde arttığı turizm, inşaat ve tarım gibi sektörlerde, üretimin azaldığı mevsimlerde yaşanan işsizlik türüdür.

Konjektürel işsizlik: Piyasada talep azalması nedeniyle üretimin dönemsel olarak daralması durumunda ortaya çıkan, özellikle ekonomik gerileme dönemlerinde artan bir issizlik türüdür.

Yapısal İssizlik: açık işler olduğu halde iş gücünün vasıfları vasıflarının ve özelliklerinin bu işlere uygun olmaması nedeniyle ortaya çıkan issizlik türüdür.

Friksiyonel İssizlik:  İnsanların daha iyi işler bulmak amacıyla işlerinden ayrılmaları ile oluşan ve kısa süreli bir issizlik türüdür ve bütün bütün sağlıklı ekonomilerde görülür.

Gizli issizlik:  bir işte bir kişinin çalışması yeterli olacağı halde daha fazla kişinin çalışmasıyla ortaya çıkan işsizlik türüdür.

Teknolojik İssizlik: teknolojik ilerlemeler sonucunda iş gücüne duyulan ihtiyacın azalmasıyla çıkaya cıkan issizlik türüdür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar