Türkiye’de sosyoloji final soruları

TÜRKİYEDE SOSYOLOJİ – FİNAL
Yaptığı köy sosyolojisi çalışmalarında köyleri ağ köyleri/efendi köyleri/ halk köyleri/karışık köyler şeklinde tanımlayan / devletin bütün teşebbüsleri elinde tutması devlet mekanizmasının şişmesine ve işlemez hale gelmesine sebep olur diyen CAHİT TANYOL
1950 lerde dil sosyolojisi yapmaya çalışan / dili toplumsal bir fenomen olarak gorulmeli ve diğer toplumsal fenomenlerle ilişkileri, etkileşimleri sosyolojik açıdan incelenmelidir diyen HİLMİ ZİYA ÜLKEN
Türkiyede köylerin feodalizimden kapitalizme doğru bir değişme eğilimi gösterdiğini kanıtlamaya çalışan BAHATTİN AKŞİT
Gecekondularla  ilgili ilk çalışmayı yapan ORHAN TÜRKDOĞN
1960-1980 döneminde kentleşme denilince ilk akla gelen  / tampon mekanizmalar sayesinde sosyal yapının çeşitli yönleri birbiri ile bağlanmakta, fonksiyonel bütünün parçası olmayan taraflar kaybolmakta ve bu şekilde toplumun orta hızındaki bir değişme sürecinde tamamen çözülmeden göreli olarak dengeli kalması görüşünü savunan MÜBECCEL KIRAY
Dini sosyal bir olay olarak ele alan FÜGEN BERKAY
Din sosyolojisinde aleviliği kendine çalışma alanı olarak seçen MEHMET ERÖZ
Meslek toplumsal tabakalaşma ve hareketlilik konusunda öncülük eden EYÜP KEMERLİOĞLU
Sosyoloji çalışmalarında Cumhuriyet  dönemi devrimlerine , kemalist ilkelerin yorumuna geniş yer veren    / Osmanlıyı siyasal açıdan doğu despotizmine ekonomik açıdan kapitalizm öncesi emita üretimi ekonomisine dayalı bir yapıdır şekilinde tanımlayan / Osmanlının şeriat devleti olmadığını söyleyen NİYAZİ BERKES
Batılı hiçbir yaklaşım, anlayış ve kuramın türk toplumunu açıklayamayacağı görüşünde olan  /doğu-batı çatışmasını savunan / osmanlı devletini bir bozkır imparatorluğu olarak tanımlamak olağan dışıdır. Osmanlı devleti ancak yakın doğudaki doğu-batı çatışması içerisinde bir dünya devleti olarak tanımlanmalıdır diyen / din toplumlar arası yeni ilişkileri kavrayabilmemize yardımcı olan en önemli unsurlardan biridir görüşünü savunan / İstanbul sosyoloji anlayışını temsil eden BAYKAN SEZER
Tarihi maddeci sosyoloji yaklaşımıyla kırsal kesimdeki mülkiyet ilişkilerini değerlendiren / islamlık yanlız bir din değil bütün kuralları tanrısal bir temele dayanan değişmez bir toplum düzenidir diyen / Sınıf kavramının meslek ve meslek grupları yada başka özel grupların kapsamını aşan bir genişliğe sahip olduğunu belirten MUZAFFER SENCER
Din sosyolojisi çalışması yapan sosyologlar BAYKAN SEZER-AYŞE ÖNCÜ – MUZAFFER SENCER- FÜGEN BERKAY
Türkiyede işçi sınıfının tarihi üzerine doktora çalışması yapan OYA SENCER BAYDAR
Sience Sociale okulunun temsilcisi / yöntem anlayışının savunucusu PRENS SEBAHATTIN
1980 sonrasında din ve modernleşme ilişkisini sorgulayan / tarihsel çalışmalar ile öne çıkmış tanzimat dönemi ve sonrasını türk modernleşmesi çerçevesinde inceleyen ŞERİF MARDIN
Kültürel değişme bir toplumun gelişmesının en onemlı gostergesıdır goruşunu savunan / zorunlu kültür değişimine karşı olup serbest kültür değişimini öneren / batılılasmak ıcın batıdan bilim, bilimsel zihniyet ve tekniğin ülkemize aktarılması gerekir görüşünü savunan MÜMTAZ TURHAN
İletişim araçlarının toplum üzerine etkileşimini  incelemiş haberlerin çok hızlı bir şekilde ve belli kanallar eliyle dünyaya yapılmasına dikkat çeken TAHİR ÇAĞATAY
1950li yıllarda ülkenin sanayileşme problemleri konusunda çalışmalara imza atan FAHRI FINDIKOĞLU – AMİRAN KURTKAN
1960 dan itibaren osmanlı toplum yapısı üzerine çalışmalar  yapan CEMİL MERİÇ
1960-1980 döneminde kentleşme olgusunu çeşitli açılardan araştıran bilim insanları MÜBECCEL KIRAY – CAVİT ORHAN TÜTENGİL – ORHAN TÜRKDOĞAN – BİRSEN GÖKÇE
Türkiyede büyük sanayi işletmelerinin gerekli sürüm yapmalarını sağlayacak gelire ve yaşam tarzına sahip yeterli sayıda bir orta sınıfın bulunmadığı ortaya koyan AMİRAN KURTKAN
1960 larda ve 1970 lerde köy sosyolojisi araştırması yapmış ÖZCAN EĞRİBEL
Grev, lokavt, sigorta, sendikacılık ve bankacılık konularında batı modelinin izlenmesi gerektiğini vurgulayan ve toplum mühendisliğinin ilk örneklerinden birini sergileyen sosyal bilimci KESSLER
Max weber ‘in görüşlerinden hareketle ülkemizde batı örneğinde ekonomik rasyoneliteye dayalı bir kapitalizmin yeşerememesinin asıl nedeni olarak müslüman değerler sistemini gösteren sosyal bilimci SABRİ. F.ÜLGENER
II. meşruiyet yıllarında orta asya türklüğünü (paganizm) yücelten ancak islamiyeti gözden düşüren tezler ile eleştirilere hedef olan sosyal bilimci YUSUF AKÇURA
Ankara sosyolojisi deyince ilk akla gelen EMRE KONGAR

 

 

 

TAHİR ÇAĞATAY

Kapitalist içtimai nizam ve bugünkü durumu

İBRAHİM YASA

Hasanoğlan köyü’nün içtimai-iktisadi Yapısı

Sindel köyünün toplumsal ve ekonomik yapısı

TARIK ZAFER TUNAY

Türkiyenin siyasi  hayatında batılılaşma hareketleri

Dinin Türk toplumuna etkileri

MÜMTAZ TURHAN

Garplılaşmanın neresindeyiz

EMRE KONGAR

Toplumsal değişme

İzmirde kentsel aile çalışması

MUZAFFER SENCER

Türkiyede köylülüğün maddi temelleri

ŞERİF MARDİN

Din ve ideoloji

ÜMİT MERİÇ

Cevdet paşanın cemiyet ve devlet görüşü

SEBAHATTIN GÜLLÜLÜ

Ahi birlikleri

HİLMİ ZİYA ÜLKEN

Türkiyede çağdaş düşünce tarihi

Dini sosyoloji

CAVİT ORHAN TÜTENGİL

Atatürkü anlamak ve tanımlamak

ÇAĞLAR KEYDER

Ulusal Kankınmacılığın iflası

ZİYA GÖKALP

İlmi İçtimai Dini

DOĞAN ERGUN

Sosyoloji ve tarih   / Yöntemi bulmak

Türk bireyi kurumuna giriş

ZİYAEDDİN F.FINDIKOĞLU

Teşebbüs hamlesi ruhu

CAHİT TANYOL

Laik ahlaka giriş ve laiklik ve irtica

   

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar