Borçlar Hukuku Testi Çöz 2

logo

1.

I.Kıymetli Evrak
II. Genel Hükümler
III. Özel Borç liskileri


Yukarıdakilerden hangisi / hangileri Borçlar Kanunu sisteminin kısımlarındandır?

Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
2.
Genis anlamda borç iliskisi hangi anlamda kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Borç iliskisi
Soru Açıklaması
3.

Asagıdaki alacak haklarından hangisi kuvvetlendirilmis alacak haklarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Tapuya serh verilen haklar
Soru Açıklaması
4.
Alıcı (A), Satıcı (B)'den {X) malım satın almak üzere anlasmıstır.
Bu satım sözlesmesindeki hukuki iliskiler açısından asagıdakilerden hangisi dogrudur?
Doğru Cevap: "C" (A)' nın talep hakkı / (B)' nin vermek borcu. / Edim: “Malın teslimidir”
Soru Açıklaması
5.

Miras bırakanın borçlarından dolayı yalnız tereke malları ile sorumlu olması asagıdaki sorumluluk türlerinden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Belli mallarla sınırlı sorumluluk
Soru Açıklaması
6.
Eksik borçlarla {dogal borçlar) ilgili asagıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Bu borçlar, alacaklı tarafından her an talep ve dava edilebilir
Soru Açıklaması
7.
Hukuki islemler konusunda asagıda yazılanların hangisi dogru degildir?
Doğru Cevap: "D" Hukuksal olaylar sadece insan eyleminden dogan fiiller degildir
Soru Açıklaması
8.

Bir kimse mülkiyeti kendisine ait olmayan bir mal için satıs sözlesmesi düzenlemis ise bu islem asagıdakilerden hangisine uymaktadır?

Doğru Cevap: "E" Borçlandırıcı islem
Soru Açıklaması
9.
İrade beyanı / hukuksal eylemle ilgili asagıdaki ifadelerden hangisi dogru degildir?
Doğru Cevap: "D" Hukuk düzeninde sadece açık irade beyanları hukuki sonuç dogurur.
Soru Açıklaması
10.

Sözlesme konusunda asagıdaki ifadelerden hangisi dogru degildir?

Doğru Cevap: "E" BK'nda, sözlesmeler için genelde sekil sartından yana hükümlere yer verilmistir
Soru Açıklaması
logo

11.

Kabul konusunda asagıdaki açıklamalardan hangisi dogru degildir?

Doğru Cevap: "B" Kabul sahibi icabı degistirerek kabul ederse islem tamam olur
Soru Açıklaması
12.

Asagıdaküerden hangisi sözlesmenin yazılı yapılması halindeki slemlerden biri degildir?

Doğru Cevap: "A" Vasiyetnamede vasiyetçinin mutlaka kendi el yazısı ile yazması gerekmiyor
Soru Açıklaması
13.

Mülkiyeti muhafaza sözlesmesinin noterde yapılıp ve sicile kayıt ettirilmesi asagıdaki sözlesme sekil sartlarının hangilerinin geregidir?

Doğru Cevap: "B" Resmi şekil / Tescil
Soru Açıklaması
14.

Adi sirket sözlesmeleri asagıdaki sözlesme türlerinden hangisine girmektedir?

Doğru Cevap: "E" Risk sözlesmeleri
Soru Açıklaması
15.

Sözlesmelerin sınırlanmasının yaptırımına iliskin olarak asagıdakiierin hangisi dogru degildir?

Doğru Cevap: "C" Yargıç sözlesme sınırlamasına iliskin hususları re'sen dikkate alamaz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.