Ticaret Hukuku Testi Çöz

logo

1.
Adi ortaklık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Adi ortaklık sözleşmesi şekle tabidir
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi bir anonim şirket genel kurulunu toplantıya çağıramaz?

Doğru Cevap: "A" Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Soru Açıklaması
3.

Senedin düzenlenmesinden önce hakkın mevcut olmadığı, hakkın senedin düzenlemesiyle doğduğu kıymetli evraka ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" İhdasi mahiyette kıymetli evrak
Soru Açıklaması
4.

Bir anonim ortaklığın halka açılmasından sonra, bu anonim ortaklığa öncelikle hangi kanun hükümleri uygulanır?

Doğru Cevap: "B" Sermaye Piyasası Kanunu
Soru Açıklaması
5.

Komandit şirketlerin ortak sayıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Adi komandit şirkette en az 2, hisseli komandit şirkette 5 ortak olmalıdır
Soru Açıklaması
6.

Mahcur (kısıtlı) bir kişiye miras yolu ile bir ticari işletme geçerse, söz konusu ticari işletmenin taciri işletmenin taciri aşağıdakilerden hangisi olur?

Doğru Cevap: "D" Kendisine ticari işletme intikal eden mahcur
Soru Açıklaması
7.

Ticaret unvanı ve işletme adının, rehin sözleşmesine ekli unsurlar listesinde yer almaması, rehin üzerinde nasıl bir sonuç doğurur?

Doğru Cevap: "D" Rehin hükümsüz sayılır
Soru Açıklaması
8.

Türk Ticaret Kanununa göre “satış mağazası memuru” aşağıdakilerden hangisinin özel bir türüdür?

Doğru Cevap: "A" Ticari vekil
Soru Açıklaması
9.

Anonim şirketlerde “tavan sermaye” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru Cevap: "E" Kayıtlı sermaye
Soru Açıklaması
10.

45) Türk Ticaret Kanununa göre, kimin lehine keşide edildiği gösterilmemiş olan bir çekin hükmü nedir?

Doğru Cevap: "B" Hamiline yazılı çek hükmündedir
Soru Açıklaması
logo

11.

Komandit şirketlerin ortak sayıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Adi komandit şirkette en az 2, hisseli komandit şirkette en az 5 ortak olmalıdır
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi poliçede bulunması gereken zorunlu unsurlardan değildir?

Doğru Cevap: "D" Vade
Soru Açıklaması
13.

En az bir en çok elli gerçek ya da tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan, ortaklarının sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermayeyle sınırlı olan ve esas sermayesi belli olan şirketlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Limited şirket
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.