Ters Vergi Rekabeti nedir?

Ters Vergi Rekabeti nedir?
Zararlı Vergi Rekabeti: Bazı vergi rekabeti uygulamaları, dünya refahını optimum nok-tasının altına düşüren yanlış kaynak dağılımına yol açmaktadırlar. Bu durum vergi re-kabeti ile amaçlanan hedeflere ulaşmayı önleyebilmekte ve birtakım sorunlar yarata-bilmektedir. Bu tür vergi rekabetine “ zararlı veya adil olmayan (haksız) vergi rekabeti (bad or harmful competition)” denilmektedir. Zararlı vergi rekabeti; birtakım vergisel avantajlarla, uluslararası yatırım kararlarının çarpıtılmasıyla yaratılan etkinlik kaybı sonucu ülkelerin vergi gelirlerindeki azalmayı ifade etmektedir. Ayrıca, zararlı vergi rekabeti; bir vergi idaresinin vergi matrahını belirlerken, diğer vergi idarelerinin olası etkilerini dikkate almadığı bir “mali dışsallık” türü olarak tanımlamaktadır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar