Tebliğ nedir?

Tebliğ:
Tebliğler tebligat kanuna göre olmaktadır. Resmî ve adli tatil günlerinde de tebligat yapılabilir. Gece vakti tebligat yapılabilir. Bir mükellefe ulaşılamazsa nasıl tebliğ olu-nur. Tebliğ memuru tarafından adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunmayan kişinin adresinin tespiti için tebligatı çıkaran merci ta-rafından adres araştırması yapılır. Tebligatı çıkaran merci, muhatabın adresini önce-likle resmî veya özel kurum ve dairelerden, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kol-luk vasıtasıyla araştırabilir ve tespit ettirebilir. Yapılan araştırmalara rağmen muhata-bın adresinin tespit edilememesi halinde adres meçhul sayılır. Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar