Taylor kuralı nedir?

Taylor Kuralı

ABD’li iktisatçı John Taylor tarafından geliştirilmiş olan ve kendi adını taşıyan bir para politikası kuralı. Buna göre  merkez bankalarının kısa dönem borç verme faiz oranlarını, gerçekleşen gayrisafi yurtiçi hasıla ve potansiyel gayrisafi yurtiçi hasıla arasındaki fark ile gerçekleşen enflasyon ve hedeflenen enflasyon oranı arasındaki sapmalarla aynı yönde değiştirmesi gerekiyor.

Yorumlar 1

  • Ek: Taylor’a göre enflasyon hedeflenene göre %1 artarsa faiz oranı yaklaşık %1.5 kadar arttırılmalı;gayrisafi yurtiçi hasıla, hedeflenenden %1 düşük çıkarsa faiz oranı %0.5 azaltılmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar