Tapuda olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı nedir?

Tapu kütüğüne kayıtlı olmayan bir taşınmazı , 20 yıl süreyle davasız ve aralıksız malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi , o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline kara verilmesini isteyebilir. Tapuda kayıtlı olsun veya olmasın ancak özel mülkiyete elverişli taşınmazlarda olaganüstü zamanaşımı söz konusu olabilir. Orta malları , hizmet malları, ormanlar, harman yeri , köy hayvanlarının sulanmasına mahsus yerler , özel mülkiyete tabi olmayan meralarda olaganüstü zamanaşımı ile kazanma söz konusu olmaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar