Tam mükellef dar mükellef ayrımı nasıl yapılır?

Tam mükellef dar mükellef ayrımı nasıl yapılır?
Gelir Vergisinde Tam Mükellefiyet:
Türkiye’de yerleşmiş olanlar; (Türkiye’de yerleşmekten kasıt, ikametgâhın Türkiye’de olması veya bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturulma-sıdır.) Geçici ayrılmalar Türkiye’ de oturma süresini kesmez.
Gelir Vergisinde Dar Mükellefiyet:
Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar-dan dolayı dar mükellef olarak vergilendirilirler. Dar mükellef gerçek kişiler, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir, yabancı ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratlarını Türkiye’de beyan etmezler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar