Tam mükellef dar mükellef ayrımı nasıl yapılır?

Tam mükellef dar mükellef ayrımı nasıl yapılır?
Gelir Vergisinde Tam Mükellefiyet:
Türkiye’de yerleşmiş olanlar; (Türkiye’de yerleşmekten kasıt, ikametgâhın Türkiye’de olması veya bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturulma-sıdır.) Geçici ayrılmalar Türkiye’ de oturma süresini kesmez.
Gelir Vergisinde Dar Mükellefiyet:
Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar-dan dolayı dar mükellef olarak vergilendirilirler. Dar mükellef gerçek kişiler, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir, yabancı ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratlarını Türkiye’de beyan etmezler.

OKUMALI:  Kurum Mülakatları maliye soruları

İlk yorumu siz yapın

Yorum yapın

E-posta adresiniz başkaları tarafından gözükmeyecektir.