Tahsil Zamanaşımı nedir?

Tahsil Zamanaşımı:
Bütün kamu alacakları yönünden düzenlenmiştir. Kamu alacağı vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından başlayarak 5 yıl içinde tahsil edilmez ise za-manaşımına uğrar. Borçlunun yabancı ülkelerde bulunması, hileli iflas etmesi halle-rinde zamanaşımı durmaktadır. Zamanaşımını kesen sebepler ise ödeme, ödeme emri tebliği, haciz uygulaması, cebren tahsil ve takip sonunda yapılan tahsilat zama-naşımını kesmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar