Etiket «yetmiş kuralı»

70 Kuralı nedir?

70 Kuralı nedir? Bir ülkenin büyümesinin kaç yıl içinde o anki durmunun 2 katına çıkacağını bulmayı sağlar. – Büyüme hızı > %5 ise; 72/Ülkenin Büyüme Oranı – Büyüme hızı < %5 ise;  70/ Ülkenin Büyüme Oranı şeklinde hesaplanır.