Mülakat Kavramları

Walras İntibak Mekanizması nedir?

5 Ocak 2016 0

Walras İntibak Mekanizması Bağımsız değişken, fiyattır. -Talep ve arz miktarları fiyatlara bağlıdır. -Talep miktarı, arz miktarına eşitse piyasa dengededir(temizlenmiştir). -Varsayım : […]