Mülakat Kavramları

Advalorem vergi nedir?

6 Ocak 2016 0

Advalorem: Matrah, bir mal ya da hizmetin parasal değeri üzerinden hesaplanıyorsa advalorem; hacmi, alkol derecesi, miktarı gibi fiziksel ölçüler ile […]