AÖF Ders Notları

Batı edebiyatında akımlar

19 Ocak 2016 0

Batı Edebiyatında Akımlar  (1) İnsan davranışı temelde dört esas amaca yöneliktir. Menfaat, Güzellik, İyilik ve Gerçek Güzel ile ilgili çalışmalar Estetik […]

Edebiyat Ders Notları

Edebiyat akımları-Romantizm (coşumculuk)

7 Ocak 2016 0

Romantizm (Coşumculuk) Romantizm, Roma İmparatorluğu’nda halkın konuştuğu ve Latincenin bozulmuş hali olan konuşma dilidir. İlk olarak J.J. Rousseau eserinde göl […]