İktisat Ders Notları

Finansal sistem ve işleyişi

17 Ocak 2016 0

FİNANSAL SİSTEM VE İŞLEYİŞİ Mal ve hizmetlerin üretimi, tüketimi, alım ve satımı, bunlar karşılığında yapılan ödemeler, borç alma, borç verme, […]