Mülakat Kavramları

Paradigma nedir?

9 Ocak 2016 0

Paradigma Yunanca para (benzer) ve deiknunai (göstermek) kelimelerinden türetilmiş olan paradigmayı bir alandaki yazılı ve yazılı olmayan kuralların tümü, ya […]