Mülakat Kavramları

Para nedir?

9 Ocak 2016 0

Para Mal ve hizmetleri satın almaya, değer saklamaya ve değer ölçüsü görevi görmeye yarayan araca para denir. Bu tanıma göre […]

Mülakat Kavramları

Para politikası araçları nelerdir?

9 Ocak 2016 0

Para Politikası Araçları Para politikası denildiğinde üç grupta toplanabilecek alt politikalar anlaşılıyor. Birinci grupta dolaysız para politikası araçları yer alıyor. […]