Etiket «para banka konuları»

İktisat Ders Notları

  İKTİSAT TESTİ ÇÖZ BÖLÜM – 1 MAKRO İKTİSADIN TEMELLERİ Bilindiği üzere makro iktisat ekonomiyi bir bütün olarak inceleyen bölümüdür. Makro iktisat alanında ilk eser İskoçyalı iktisatçı David Hume’a aittir. David Hume ‘Ticaret Dengesi Üzerine’ isimli eserinde Merkantilistlere karşı gelmiştir. Merkantilistler 1450 – 1750 yılları arasında hüküm sürmüş, İngiltere’de kraliçe 2. Elizabeth döneminde Colbert ve …