Mülakat Kavramları

Para nedir?

9 Ocak 2016 0

Para Mal ve hizmetleri satın almaya, değer saklamaya ve değer ölçüsü görevi görmeye yarayan araca para denir. Bu tanıma göre […]

Mülakat Kavramları

Sukuk nedir?

9 Ocak 2016 0

Sukuk Sukuk, Arapça’da sakk’ın çoğuludur. Sakk, finansal sertifikaları ifade eder görünse de yaygın kullanımda tahvil ya da bononun İslamdaki karşılığıdır. […]

Mülakat Kavramları

Troika nedir?

9 Ocak 2016 0

Troika Euro alanında ortaya çıkan borç krizi sırasında üye ülkelere yönelik olarak düzenlenen kurtarma paketlerinin hazırlanması ve uygulanmasını yürüten üç […]

Mülakat Kavramları

Tobin vergisi nedir?

9 Ocak 2016 0

Tobin Vergisi Tobin Vergisi ülkeye yatırım amacıyla gelen yabancı kaynakların uzun süre kalmasını sağlamak için uygulanan bir vergidir. Ülkeye faiz […]

Mülakat Kavramları

Taylor kuralı nedir?

9 Ocak 2016 1

Taylor Kuralı ABD’li iktisatçı John Taylor tarafından geliştirilmiş olan ve kendi adını taşıyan bir para politikası kuralı. Buna göre  merkez […]

Mülakat Kavramları

Sterilizasyon nedir?

9 Ocak 2016 0

Sterilizasyon Sterilizasyon, ekonomi bilimine tıp biliminden geçmiş bir deyim. Tıpta sterilizasyon, bir cismin içindeki ya da üzerindeki mikropları bir takım […]

Mülakat Kavramları

Slumpflasyon nedir?

9 Ocak 2016 0

Slumpflasyon Bir ekonomide enflasyon olgusu yaşanırken ekonomi küçülüyorsa o ekonomide slumpflasyon (enflasyon içinde küçülme) hali var demektir.

Mülakat Kavramları

Resesyon nedir?

9 Ocak 2016 0

Resesyon Resesyon ekonomide küçülme halidir. Bununla birlikte ekonomide bir çeyreklik dönemde yaşanacak bir küçülme hali resesyon olarak tanımlanmamaktadır. Genel olarak […]

Mülakat Kavramları

Reel döviz kuru nedir?

9 Ocak 2016 0

Reel döviz kuru Reel döviz kuru, iki ülkenin para birimleri arasında geçerli olan nominal döviz kuruyla aynı mal ya da […]

Mülakat Kavramları

Paradigma nedir?

9 Ocak 2016 0

Paradigma Yunanca para (benzer) ve deiknunai (göstermek) kelimelerinden türetilmiş olan paradigmayı bir alandaki yazılı ve yazılı olmayan kuralların tümü, ya […]

Mülakat Kavramları

Para politikası araçları nelerdir?

9 Ocak 2016 0

Para Politikası Araçları Para politikası denildiğinde üç grupta toplanabilecek alt politikalar anlaşılıyor. Birinci grupta dolaysız para politikası araçları yer alıyor. […]

Mülakat Kavramları

Özelleştirme nedir?

9 Ocak 2016 0

Özelleştirme Özelleştirme dar anlamda kamu kesimi elinde bulunan şirket paylarının özel kesime aktarılması, geniş anlamda ise kamu kesimi tarafından yönetilen […]

Mülakat Kavramları

Borç stoku nedir?

9 Ocak 2016 0

Borç Stoku Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarına borç stoku deniyor. Kamu borç […]

Mülakat Kavramları

Altın standardı nedir?

9 Ocak 2016 0

Altın Standardı Paranın değerinin belli ağırlıkta altının değerine bağlandığı parasal sisteme altın standardı ya da altın standardı sistemi adı veriliyor. Para […]