Mülakat Kavramları

Özel maliyet nedir?

5 Ocak 2016 0

Özel Maliyet: Kira ile tutulan bir taşınmazın genişletilmesi veya ekonomik ömrünün ve değerinin sürekli olarak arttırılması amacıyla yapılan giderler (Normal […]

Mülakat Kavramları

Yenileme fonu nedir?

5 Ocak 2016 0

Yenileme Fonu: Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere, satılan iktisadi kıymetlerinin yenilenmesinde kullanılmak üzere fon oluşturma, satış karını vergisiz olarak […]

Muhasebe Ders Notları

Kamu gözetimi kurumu ve TFRS

31 Aralık 2015 0

Kamu gözetimi kurumu nedir? Uluslararası denetim standartlarını- Tfrs yi kim belirler. Kamu gözetimi kurumu bunun neresindedir? Finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini […]