Etiket «mikro iktisat»

Mikro İktisat Ders Notları

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ Mikro İktisat-1 Tüketici Davranışı Ve Dengesi v      Çeşitli mal veya hizmetlerin insan ihtiyaçlarını kar­şılama özelliğine : Ø       Fayda v      Tüketici davranışlarını belirleyen üç temel faktör : Ø       malın fiyatı, Ø       faydası Ø       tüketici geliri v      Ordinal  fayda   kuramının varsayımları : Ø       Fayda ölçülemez Ø       Fayda sübjektif bir kavramdır Ø       Mal ve hizmetler faydaları açısından sıralanabilirler Ø       Fayda fonksiyonu malların tek tek faydaları toplamın­dan …

İktisat Ders Notları

  İKTİSAT TESTİ ÇÖZ BÖLÜM – 1 MAKRO İKTİSADIN TEMELLERİ Bilindiği üzere makro iktisat ekonomiyi bir bütün olarak inceleyen bölümüdür. Makro iktisat alanında ilk eser İskoçyalı iktisatçı David Hume’a aittir. David Hume ‘Ticaret Dengesi Üzerine’ isimli eserinde Merkantilistlere karşı gelmiştir. Merkantilistler 1450 – 1750 yılları arasında hüküm sürmüş, İngiltere’de kraliçe 2. Elizabeth döneminde Colbert ve …