Etiket «makro iktisat ders notları»

Makro İktisat Ders Notları 3

  İKTİSAT TESTİ ÇÖZ *    Makro ekonominin 1929 buhranından sonra ortaya çıktığı ve bunda 1936 yılında “Genel Teori” Kitabını yazan J.M KEYNES’in etkisi büyüktür. Makro iktisat, konjonktür hareketleri, enflasyon, işsizlik ve dış denge gibi konularla ilgilenir.   İktisadi Amaçlar Ekonomik Büyüme Tam İstihdam Fiyat İstikrarı   İKTİSAT OKULLARI ORTODOKS (Ana Akım) HETEREDOKS S.S.C.B dağılıncaya kadar …

İktisat Ders Notları

  İKTİSAT TESTİ ÇÖZ BÖLÜM – 1 MAKRO İKTİSADIN TEMELLERİ Bilindiği üzere makro iktisat ekonomiyi bir bütün olarak inceleyen bölümüdür. Makro iktisat alanında ilk eser İskoçyalı iktisatçı David Hume’a aittir. David Hume ‘Ticaret Dengesi Üzerine’ isimli eserinde Merkantilistlere karşı gelmiştir. Merkantilistler 1450 – 1750 yılları arasında hüküm sürmüş, İngiltere’de kraliçe 2. Elizabeth döneminde Colbert ve …