Mülakat Kavramları

Mali kural

9 Ocak 2016 1

Mali Kural (Fiscal Rule) Kamu maliyesi açısından izlenecek politika iki türlü olabilir: Esnek politika ya da kurala bağlı politika. Esnek […]