Mülakat Kavramları

Faiz koridoru nedir?

6 Ocak 2016 0

Faiz koridoru nedir? Faiz koridoru, merkez bankalarının para arzını kontrol için uyguladıkları modern bir para politikası aracıdır. Merkez Bankası’nın gecelik […]

Mülakat Kavramları

Walras İntibak Mekanizması nedir?

5 Ocak 2016 0

Walras İntibak Mekanizması Bağımsız değişken, fiyattır. -Talep ve arz miktarları fiyatlara bağlıdır. -Talep miktarı, arz miktarına eşitse piyasa dengededir(temizlenmiştir). -Varsayım : […]

Mülakat Kavramları

Özel maliyet nedir?

5 Ocak 2016 0

Özel Maliyet: Kira ile tutulan bir taşınmazın genişletilmesi veya ekonomik ömrünün ve değerinin sürekli olarak arttırılması amacıyla yapılan giderler (Normal […]

Mülakat Kavramları

Yenileme fonu nedir?

5 Ocak 2016 0

Yenileme Fonu: Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere, satılan iktisadi kıymetlerinin yenilenmesinde kullanılmak üzere fon oluşturma, satış karını vergisiz olarak […]

Mülakat Kavramları

Mükellef nedir?

5 Ocak 2016 0

Mükellef: Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu tekabül eden gerçek veya tüzel kişilere mükellef denir. GVK göre; gerçek kişiler KVK […]