Mülakat Kavramları

Spot piyasa nedir?

6 Ocak 2016 0

SPOT PİYASA: Mal, döviz ve menkul kıymetlerin nakit para karşılığında ve hemen teslim kaydıyla satıldığı piyasalardır.

Mülakat Kavramları

Peçeleme nedir?

6 Ocak 2016 0

PEÇELEME: Vergi yükümlüleri ve sorumluları özel hukuk biçimlerini ve kurumlarını olağan kullanımları dışında kötüye kullanarak vergi kaçırma amacı güdüyorlarsa bu […]

Mülakat Kavramları

Temsilde adalet ve yönetimde istikrar nedir?

6 Ocak 2016 0

TEMSİLDE ADALET VE YÖNETİMDE İSTİKRAR > Anayasa, seçimlerin temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak şekilde yapılmasını öngörmektedir. Temsilde adalet, […]

Mülakat Kavramları

Negatif faiz oranı nedir?

6 Ocak 2016 0

Negatif faiz oranı: Faiz oranının sıfırın altında olma durumudur. Teorik olarak imkansız gibi gözüken bir olgudur fakat, tasarruf oranı fazla […]

Mülakat Kavramları

Orta gelir tuzağı nedir?

6 Ocak 2016 0

Orta Gelir Tuzağı: Orta gelir seviyesine ulaşmış ekonomilerin, çok uzun yıllar boyunca bu seviyede kalıp, yüksek gelirli grup seviyesine sıçrayamamalarını […]

Mülakat Kavramları

İkame etkisi nedir?

6 Ocak 2016 0

İkame Etkisi > Tüketicinin malın fiyatı düştüğünde diğer mallara göre ucuzlayan maldan daha çok satın almasına denir. Ucuzlayan mal görece […]

Mülakat Kavramları

Kameral muhasebe sistemi nedir?

6 Ocak 2016 0

Kameral Muhasebe Sistemi: Bütçe ile ilgili rakamların gelir ve giderlerin tahakkukunu tahsilatını bütçe tertibine göre veren bir sistemdir.

Mülakat Kavramları

Kazai rüşt nedir?

6 Ocak 2016 0

Kazai Rüşt: Reşit olmayan birinin, olağanüstü bir durum söz konusu ise mahkeme kararı ile reşit olma hali

Mülakat Kavramları

Yumuşak para nedir?

6 Ocak 2016 0

Yumuşak para: döviz piyasaları üzerindeki hükümet müdahalelerinin derecesi arttıkça, diğer bir deyişle, kambiyo denetimi uygulaması yaygınlaştırıldıkça o ülke parasının “yumuşaklık” […]

Mülakat Kavramları

Çapraz talep esnekliği nedir?

6 Ocak 2016 0

Çapraz Talep Esnekliği: bir malın fiyatındaki yüzde değişimin bir başka malın talep miktarında neden olduğu yüzde değişime olan ilişkin ölçüttür […]

Mülakat Kavramları

Gölge bankacılık nedir?

6 Ocak 2016 0

Gölge Bankacılık: banka gibi algılanan, banka gibi hareket eden, banka gibi borç alıp veren yatırım yapan; ancak bankalar gibi düzenlemelere […]

Mülakat Kavramları

Bağlı ticaret nedir?

6 Ocak 2016 0

Bağlı ticaret:iki ülke arasında yapılan ticari sözleşmede, ihracatçı ülkenin, ithalatçı ülkeden ihracat bedeli için döviz dışında başka bir işlem talep […]