Etiket «kıymetli evrak hukuku»

Kıymetli Evrak Hukuku Ders Notları

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Kıymetli Evrak Kavramı TK. 55 Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki bunlarda mündemiç olan hak senetten ayrı olarak dermeyan edilemedi i gibi ba kalarına da devredilemez. Kıymetli evrak belli ba lı bazı unsurlardan olu ur: Kıymetli evrak bir senettir Kıymetli evrakta hak ve senet birbirlerine sıkıca ba lanmı tır. Kıymetli evrakta hakkın doğumu …