Mülakat Kavramları

Özel maliyet nedir?

5 Ocak 2016 0

Özel Maliyet: Kira ile tutulan bir taşınmazın genişletilmesi veya ekonomik ömrünün ve değerinin sürekli olarak arttırılması amacıyla yapılan giderler (Normal […]