Etiket «kamu maliyesi»

Mali kural

Mali Kural (Fiscal Rule) Kamu maliyesi açısından izlenecek politika iki türlü olabilir: Esnek politika ya da kurala bağlı politika. Esnek politika, maliye politikasının anayasa ve yasalarda çizili kurallar içinde yürütülmesi koşuluyla esnek biçimde yürütülmesi olarak tanımlanabilir. Kurala bağlı maliye politikası ise kamu kesiminin gelir, gider, borçlanma ve finansal yükümlülük altına girme konularında orta ve uzun …

Kamu Maliyesine İlişkin Yaklaşımlar

MALİYE TESTİ ÇÖZ KAMU MÂLİYESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR Maliye Devlet faaliyetlerinin iktisadi, mali, sosyal etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Kamu Mâliyesi Kamu gelirlerinin toplanması, giderlerin yapılması, açıkların finansmanı, devlet borç, varlık ve hükümlülüklerinin yönetimidir.   KAMU MALİYESİNE İL LİŞKIN YAKLAŞIMLAR A.GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR B.ÇAGDAŞ YAKLAŞIMLAR 1.Kurumsal Yaklaşım: devlet faaliyetlerini hukuki ve idari açıdan ele alır. Vergilerin salınması, tahsili …