Mülakat Kavramları

Mali kural

9 Ocak 2016 1

Mali Kural (Fiscal Rule) Kamu maliyesi açısından izlenecek politika iki türlü olabilir: Esnek politika ya da kurala bağlı politika. Esnek […]

Maliye Ders Notları

Kamu Maliyesine İlişkin Yaklaşımlar

24 Ocak 2015 0

MALİYE TESTİ ÇÖZ KAMU MÂLİYESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR Maliye Devlet faaliyetlerinin iktisadi, mali, sosyal etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Kamu Mâliyesi Kamu […]