Etiket «İşveren Yönünden Derhal Fesih Sebepleri»

İş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI Geçerli bir fesih sebebi olsa bile işçinin işinin korunması için her yolun denenmesi; buna rağmen sorun çözülemiyorsa ancak o zaman feshe başvurulmasına iş hukukunda Son çare ilkesi adı verilir. A) GENEL SEBEPLERLE SONA ERME Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. 1.İş Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü; Hükümsüzlük yaptırımı iş sözleşmesinin geçersizliği ve iş sözleşmesinin iptali olmak üzere …