Mülakat Kavramları

Türev ürünler nedir?

10 Ocak 2016 0

Türev Ürünler (Derivatives) Getirisi, başka bir değerin getirisine bağlanmış yani başka bir değerin getirisinden türetilmiş araçlara türev ürün adı veriliyor. […]

Mülakat Kavramları

Net hata ve noksan nedir?

10 Ocak 2016 0

Net Hata ve Noksan (Net Errors and Omissions) Bir ülkenin dış dünya ile ekonomik ilişkilerini gösteren ödemeler dengesine ilişkin verilerin […]

Mülakat Kavramları

Kur sepeti nedir?

10 Ocak 2016 0

Kur Sepeti Bir ülke parasının yabancı paralar karşısındaki değerini ölçmek için birden fazla yabancı para birimiyle oluşturulan sepete kur sepeti […]

Mülakat Kavramları

Ekonomide büyüme ve fiyatlar ilişkisi

10 Ocak 2016 0

Ekonomide Büyüme ve Fiyatlar İlişkisi Ekonomiler büyüme ve enflasyonla ilişkilerine göre dörde ayrılırlar: (1) Bir ekonomi sıfır enflasyonla büyüyorsa orada […]

Mülakat Kavramları

Bitcoin nedir?

10 Ocak 2016 0

Bitcoin Bitcoin, internet aracılığıyla kullanılan, herhaqngi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, sanal bir para birimi. Bu […]

Mülakat Kavramları

Ceteris paribus nedir?

10 Ocak 2016 0

Ceteris Paribus Latince, “diğer tüm durumlar sabitken”, “öteki koşullar değişmediği sürece” anlamına gelen bir deyimdir. Ekonomide, bir değişkenin zaman içindeki […]

Mülakat Kavramları

Kırılgan beşli nedir?

10 Ocak 2016 0

Kırılgan Beşli Morgan Stanley’in Ağustos ayı ekonomi raporunda kırılgan beşli diye bir gruplandırma ortaya atıldı. Kırılgan beşli olarak adlandırılan bu […]

Mülakat Kavramları

Formül esnekliği yöntemi nedir?

6 Ocak 2016 0

FORMÜL ESNEKLİĞİ YÖNTEMİ: Parlamentonun hükumetin hangi durumlarda müdahelesinin zorunlu olduğunu belirtip alınacak önlemlerin türü ve oranını hükumetin takdirine bıraktığı yöntemdir.

Mülakat Kavramları

Spot piyasa nedir?

6 Ocak 2016 0

SPOT PİYASA: Mal, döviz ve menkul kıymetlerin nakit para karşılığında ve hemen teslim kaydıyla satıldığı piyasalardır.

Mülakat Kavramları

Orta gelir tuzağı nedir?

6 Ocak 2016 0

Orta Gelir Tuzağı: Orta gelir seviyesine ulaşmış ekonomilerin, çok uzun yıllar boyunca bu seviyede kalıp, yüksek gelirli grup seviyesine sıçrayamamalarını […]

Mülakat Kavramları

İkame etkisi nedir?

6 Ocak 2016 0

İkame Etkisi > Tüketicinin malın fiyatı düştüğünde diğer mallara göre ucuzlayan maldan daha çok satın almasına denir. Ucuzlayan mal görece […]

Mülakat Kavramları

Yumuşak para nedir?

6 Ocak 2016 0

Yumuşak para: döviz piyasaları üzerindeki hükümet müdahalelerinin derecesi arttıkça, diğer bir deyişle, kambiyo denetimi uygulaması yaygınlaştırıldıkça o ülke parasının “yumuşaklık” […]

Mülakat Kavramları

Çapraz talep esnekliği nedir?

6 Ocak 2016 0

Çapraz Talep Esnekliği: bir malın fiyatındaki yüzde değişimin bir başka malın talep miktarında neden olduğu yüzde değişime olan ilişkin ölçüttür […]

Mülakat Kavramları

Gölge bankacılık nedir?

6 Ocak 2016 0

Gölge Bankacılık: banka gibi algılanan, banka gibi hareket eden, banka gibi borç alıp veren yatırım yapan; ancak bankalar gibi düzenlemelere […]