Etiket «iktisadi kıymet»

Yenileme fonu nedir?

Yenileme Fonu: Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere, satılan iktisadi kıymetlerinin yenilenmesinde kullanılmak üzere fon oluşturma, satış karını vergisiz olarak bu fonda tutma ve satın alınan iktisadi kıymetin amortismanına mahsup imkânı veren vergi erteleme avantajı. Yenileme fonu hesapta en fazla 3 yıl tutulabilir.