Etiket «idare teşkilatı»

Türkiye Cumhuriyeti İdare Teşkilatı Nedir?

İdare Teşkilatı: Merkezi Teşkilat (Başkent , Taşra) Yerinden Teşkilat (Mahalli , Kamu) Başkent Teşkilatı: Cumhurbaşkanlığı: Cumhurbaşkanı , Genel seketer , Danışman , Başyaver , Özel kalem Başbakanlık: MİT , DPDB , DPT , DİB , Devlet İstatistik Enstitüsü , Atom Enerjisi Kurumu Hazine Müsteşarı , Dış Ticaret Müsteşarı Bakanlıklar: Bakanlar Kurulu Yardımcı kuruluşlar: DPT , …

Orta asyadan günümüze Türk idare tarihi ders notu

Orta Asya da yaşam; Göçebe çobanlık;  Eski Türklerin hem yaşam biçiminin hem de geçim kaynağının esasıdır. Ekonomik toplumsal yapının yüzyıllarca sürmesinin nedeni toplumu bir arada tutan gelenekler ve ekonomik iş bölümü ile ipek yolu denetimi İlk yönetim yapılarının temelini atan göçebe devletler, günümüzden hemen hemen üç bin yıl önce Çin, Hindistan ve ıran gibi Tarım …