Hukuk Ders Notları

Ceza hukuku genel hükümler ders notu 3

19 Ocak 2016 0

HUKUKA AYKIRILIK UNSURU                                                                (3. not)             Bir eylemin suç olarak kabul edilebilmesi için hukuka aykırı olması gerekir. Failin eylemi […]