Mülakat Kavramları

Kazai rüşt nedir?

6 Ocak 2016 0

Kazai Rüşt: Reşit olmayan birinin, olağanüstü bir durum söz konusu ise mahkeme kararı ile reşit olma hali