Etiket «hukuk ders notları»

Ticaret hukuku kapsamlı ders notu- KPSS ve kurum sınavlarına hazırlık

TİCARİ İŞLETME HUKUKU   TİCARİ İŞLETME     Ticaret Kanunu “Ticari İşletme” esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir. Sadece kanunun 11.maddesinin 1.fıkrasında “ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler, ticari işletme sayılır.” denilmektedir. Kanunun 12. maddesinin 1.fıkrasında ticarethane sayılacak müesseseleri sıralanarak aynı maddenin 2.fıkrasında “hammadde veya diğer malların makine …

İdare hukuku ve idari yargı ders notu

İDARE HUKUKU TESTİ ÇÖZ   İDARE HUKUKU I-GİRİŞ İdare hukuku, en geniş anlamıyla idarenin hukukudur. Yani idare hukukunun konusu ‘Devlet İdaresi’dir. İdare kavramının organik ve fonksiyonel olmak üzere iki anlamı vardır. Organik anlamda idare bir kuruluş, organ ya da teşkilat olarak idarenin ne anlama geldiğini ifade ederken; fonksiyonel anlamda idare yapılan faaliyet, iş ya da …

Ticaret Hukuku Ders Notları

TİCARET HUKUKU TİCARET HUKUKU TESTİ ÇÖZ TİCARET HUKUKU’NUN UYGULAMA ALANINI BELİRLEYEN SİSTEMLER, SÜBJEKTİF SİSTEM: TACİRE uygulanır ilk kabul gören sistemdir. Sınıf Hukuku niteliğindedir. Fransız Devrimi ile eleştirilmiştir. OBJEKTİF SİSTEM: TİCARİ İSLERE uygulanır. KARMA SİSTEM: TACİR ve TİCARİ İSLERE uygulanır. 1926 tarihli Ticaret Kanunu’nda bu sistem esas alınmıştır. TİCARİ İŞLETME ESASI (MODERN SİSTEM): TİCARİ İSLETME ve …