Hukuk Ders Notları

Ticaret Hukuku Ders Notları

23 Ocak 2015 1

TİCARET HUKUKU TİCARET HUKUKU TESTİ ÇÖZ TİCARET HUKUKU’NUN UYGULAMA ALANINI BELİRLEYEN SİSTEMLER, SÜBJEKTİF SİSTEM: TACİRE uygulanır ilk kabul gören sistemdir. […]