Edebiyat Ders Notları

Edebiyat akımları-Realizm (gerçekçilik)

7 Ocak 2016 0

Realizm (Gerçekçilik) XIX. yüzyılın ikinci yarısında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmıştır. 1857 yılında Gustave Flaubert’in Mademe Bovary adlı […]