Mülakat Kavramları

Formül esnekliği yöntemi nedir?

6 Ocak 2016 0

FORMÜL ESNEKLİĞİ YÖNTEMİ: Parlamentonun hükumetin hangi durumlarda müdahelesinin zorunlu olduğunu belirtip alınacak önlemlerin türü ve oranını hükumetin takdirine bıraktığı yöntemdir.