AÖF Ders Notları

Batı edebiyatında akımlar

19 Ocak 2016 0

Batı Edebiyatında Akımlar  (1) İnsan davranışı temelde dört esas amaca yöneliktir. Menfaat, Güzellik, İyilik ve Gerçek Güzel ile ilgili çalışmalar Estetik […]

Edebiyat Ders Notları

Edebiyat akımları-Realizm (gerçekçilik)

7 Ocak 2016 0

Realizm (Gerçekçilik) XIX. yüzyılın ikinci yarısında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmıştır. 1857 yılında Gustave Flaubert’in Mademe Bovary adlı […]

Edebiyat Ders Notları

Edebiyat akımları-Romantizm (coşumculuk)

7 Ocak 2016 0

Romantizm (Coşumculuk) Romantizm, Roma İmparatorluğu’nda halkın konuştuğu ve Latincenin bozulmuş hali olan konuşma dilidir. İlk olarak J.J. Rousseau eserinde göl […]

Edebiyat Ders Notları

Edebiyat akımları-Klasisizm

7 Ocak 2016 0

Klasisizm Edebiyatın özünü evrensel insan tabiatının anlatımı olarak görür. Eski Yunan-Latin sanatçı ve eserlerini örnek alır. Kurallılığa bağlılığı, nesnelliği, akıl […]

Edebiyat Ders Notları

Edebiyat akımları-Hümanizm

7 Ocak 2016 0

Hümanizm İnsan varlığını tek ve en yüksek değer kaynağı sayan, insanın doğaüstü olana hiç başvurmadan rasyonel olarak yaratıcı olabileceğini söyleyen, […]