Maliye Ders Notları

Vergi hukukunda beyanname türleri

7 Ocak 2016 0

Beyanname türleri: Gelir vergisinde 3 çeşit beyanname vardır. Yıllık, muhtasar ve münferittir. Yıllık beyanname: Muhtelif kaynaklardan bir takvim yılı içinde […]