AÖF Ders Notları

Afet Kültürü Ders Notları

25 Mayıs 2016 0

Ana Çizgileri İle Litosfer Litosfer, yerin katı kısmına karşılık gelen Taş Küre olarak bilinen kayaçlardan müteşekkil kısmıdır. Bu katı kısım […]