Ders Notları

Zabıt Katipliği Uygulama Metinleri

16 Kasım 2016 0

METİN Sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik alanda meydana gelen gelişmeler ve yüzyılın yeni değerleri karşısında Avrupa Birliğine giden bu süreçte […]