Swot analizi ve uygulaması!

Swot analizi

SWOT Analizi, (Strenghts-Kuvvetli taraflar), (Weaknesses-Güçsüz yanlar), (Opportunities-Olanaklar), (Threats-Tehlikeler) kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş bir kelimedir. Bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir. Bu teknik projenin ya da ticari girişimin hedeflerini belirlemeyi ve amaca ulaşmak için olumlu ya da olumsuz olan iç ve dış faktörleri tanımlamayı gerektirir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar