Swot analizi tekniği nedir?

Swot analizi tekniği nedir?

SWOT Analizi, (Strenghts-Kuvvetli taraflar), (Weaknesses-Güçsüz yanlar), (Opportunities-Olanaklar), (Threats-Tehlikeler) kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş bir kelimedir. Bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir. Bu teknik projenin ya da ticari girişimin hedeflerini belirlemeyi ve amaca ulaşmak için olumlu ya da olumsuz olan iç ve dış faktörleri tanımlamayı gerektirir.

OKUMALI:  İhtiyaç nedir ?

İlk yorumu siz yapın

Yorum yapın

E-posta adresiniz başkaları tarafından gözükmeyecektir.