Siyaset özet notlar

İdeoloji

 

İdeolojinin mucidi : Destult de TRACKY’DİR

 

İdeolojinin olumsuz anlamı Napolyon Bonporte ve Marx tarafından geliştirildi.

 

İdoeolojinin tanımını yapan  TERRY EAGLOETON VE ANDREW HEYVOOD DUR (4 TANIM)

 

Marx’a göre devleti anlamak ıcın insandan hareket etmek gerekir.

 

Genç hegelciler insanların kendi öz yaratımları olan yanlış fikirler önünde korkuyla eğildiklerini

düşünüyorlardı bunun için 3 çözüm sundular.

 

1 – İnsanlara bu yanılsamaları değiştirip yerine insanın özüne uygun düşünceler koymayı ogretmek

 

2 – Bu yanılsamalara karşı eleştirici bir tutum takınmayı öğretmek

 

3 – Bunları kafalarından atmanın yollarını göstermek

 

 

ALTUZER,İdeolojinin bireyleri üretim ilişkileri ve ondan türeyen öbür ilişkilerde üzerlerine düşen rollerı kabullenen özneler olarak inşa ettiğini belirtti…(VİZEDE GRAMCSİ GELMİŞTİ FİNALDE BU ÖZELLİK GELEBİLİR)

 

Martin seliger:varsayma,açıklama ve doğrulama…..

 

ideoloji fikir bilimi anlamına gelir.

 

ekim devriminin lideri lenin markszm ideolojidir olumludur der

 

siyasal ideolojiler evrenseldir.

 

 

 

LİBERALZM

 

 

Kelime ilk kez ispanya’da kullanıldı

 

liberalzmn doğuşuna ön ayak olan aydınlanma düşüncesidir.

 

iki özgürlük kuramı = ISAİAH BERLİN

 

Liberalzme göre bireyin özgürlüğünü;

 

mutlakiyetci iktidar

 

teokratik ve iktidar

 

kapitalzm karşıtlığı tehtit eder

 

liberal düşüncenin bircok ilkesini HOBBES kullanmıştır

 

liberalzmn temel aktörleri birey toplum ve devlettir.

 

Liberalzmn ortaya cıkış serüveninde…::M.monarji kapitalzm ve aydınlanma etkili ldu

 

kapitalzm(serbest piyasa)birey hakları bakımınden en uygun sistem olduğu düşünülür.

 

 

 

 

 

 

MUHAFAZAKARLIK

 

 

Aslında aydınlanmanın bir ürünüdür.

 

Modern muhazafakarlığın temellerini EDMUND BURKE atmıştır ESERİN ADI fransız devrımı uzerıne dusunceler

 

Muhafazakarlar liberalzmi ve faydacılık okulunu bireyci bir temele dayanan düşünceler oldukları ıcın eleştirirler

 

Muhafazakarlığı gericilikten ayıran özellikler:

 

tarihsel gelişmelere yaptıgı vurgu

 

dünyevi düzene ve mutluluğu siyasal bir düzen olarak ele almasıdır.

 

Muhafazakarla göre insan deneyim alışkanlıklar ve istiktrara bakarak her şeyi bilebilir..

 

muhafazakarlık laik bir ideolojidir.

 

muhafazakarlar kapitalzmı ınsanları bencilliğe ittiği için eleştirirler.

 

muhafazakarlar ulus devleti savunurlar

 

muhafazakarlıkta değişime en acık olmayan şey anayasadır.

 

muhafazakarlık organık toplumu önerir…

 

 

 

 

MARKSİZM

 

 

Düşünsel plan – aydınlanma

Maddi plan – teknoloji

 

Marksistler üç temel düşünce okulunun izinden gitti bunlar;

 

Ekonomi politiği

Felsefe

Sosyalzmdir.

 

Aydınlanma iki önemli ilerlemenin önünü açar

 

1 – Sürekli İlerleyişi öngeren anlayış

 

2 – İdealizmn karşısına meterlayzmi koyması

 

Asıl yapı – Üretim tarzı

 

Üst yapı  -Ekonomi – siyasal vs üst yapı asıl yapıya göre şekillenir.

 

Sınıf ve Sınıf Tanımı

 

Emek – Ücret

Sermaye – Kar

Toprak – Rant

 

Not : İşsiz olanlarda artı değer üretimi içinde yer alır.

Meta : Değişim amacıyla üretilen şey.

 

Değişken Sermaye:Sermayenin emek gücü satın almak ıcın kullanılan bölümü

 

Üretim araçları ise değişmeyen sermayedir.

 

Yabancılaşmışlık durumu ideoloji ile örtülür

 

Soru olabilir:

 

Devlet belirli bir sınıfın egemenliğini ortak çıkarlar adına tarafsız görünümlü yerleşik bir düzene bağladığı ölcüde:KURUM

Ortak çıkarları belirli bir sınıfın çıkarlarıyla özleştirdiğinde:AYGITTIR

ANARŞİZM

Yeni Çağ’ın doğurduğu üç toplumsal proje

 

Liberalzm-Sosyalzm ve anarşzmdir….

 

Liberalzm birey özgürlüğünü savunurken anarşzm her alanda özgürlüğü savunur.

 

sosyalzm devleti araç olarak kullanırken anarşzm bunu red eder.

 

Düşünürler

 

GODWİN

BAKUMİN

KROPOTKİN

TOLSTOY

 

 

Anarşzm 1.ENTERNASYONEL’de toplumsal bir akım olarak ortaya cıktı(en güçlü)

 

Ekim devrimi anarşzm ve markzimn ikinci plana itilmesine neden oldu

 

Anarşzmn kabul ettiği örgütlenme biçimi hiyerarşisiz öz örgütlenme biçimidir.

 

önerdiği yönetsel organlar:Gönüllülük-rotosyon-sovyet-konsey-komünedir.

 

Anarşzm antipolitiktir ama apolotik değildir.

 

Anarşzm temsili demokrasinin karşısına doğrudan demokrasiyi koyar.

 

Modernizme ve muhafazarklığa karşı cıkar doğallığı ve at’ı savunur.

 

Teknolojiye doğaya zarar verdiği taktirde karşı cıkar.

 

Anarşzmn marksizmde karşı cıktığı nokta ploretarya diktatürlüğü ve ilerlemeciliğidir.

 

FEMİNİZİM

 

Burjuvazinin ortaya attığı eşitlik özgürlük sloganları kadın haklarını geliştirdi

 

Feminist terimi ilk kez ingilterede kullanıldı.

 

İlk ingiliz feminist yazar : MARRY ASTELLDİR.

 

marry astellin yazdıkları descartstan etkilenmiştir.

 

GÜLNUR ACAR SAVRAN : Türkiyede feminist mücadelenin önde gelen isimlerindendir.

 

İlk modern feminist eser : WOLLSTONECRAFT’IN KADIN HAKLARININ GEREKÇELENDİRİLMESİ’DİR

 

Abd’de kadın hakları kölelikten etkilenerek ortaya cıktı.

 

İlk tarihi eylem – SONECE FOLLS TOPLANTISIDIR.BURADA DUYGULAR BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

 

SÜFRAJETLER:Açlık grevini tarihte poliitik bir eylemde ilk kez kullandılar

 

1.dalga feminzmi kadınların oy hakkı elde etmesiyle sona erdi(yeni zelanda’da)

 

Patriyarka : At iktidarıdır

 

Feminzm türleri : LİBERAL SOSYALİST VE RADİKAL

 

 

DÜŞÜNÜRLER

 

Aphra behn

 

Marry astell

 

marry wolstanecraft

 

clare zetkin

 

john sturtmill

 

Hariot toylor

 

 

 

 

 

 

 

MİLLEYETÇİLİK

 

 

Kökenci ve tarihselci yaklaşım diye ikiye ayrılır tarihciler en çok tarihselci yaklaşımı destekler

 

Düşünürler:

 

Benedict anderson

 

ernst geller

 

miroslow hroch

 

eric hobbown

 

Liberalzm birey özgürlüğünü millyetcilik millet özgürlüğünü savunur

 

her faşist milliyetcidir fakat her milliyetci at değildir

 

Marksizm milliyetcilikle bağdaşmaz

 

 

 

 

FAŞİZMM

 

 

Ortaya cıkış nedenleri.

 

sosyoekomik krizler

 

egemen sınıfların politikaları ve sol’un tutumu

 

almanya ve italydaki durum

 

sosyalizm ve burjuva demokrasisine karşıdırlar

 

faşizmn başarısı onu destekleyenlere değil ona karşı mücadele edenlere bağlıdır.

 

aydınlanmaya karşıdır

 

asıl işlevi – ekonomiyi düzeltmektir

 

halk oylamasıyla iktidara gelirler(darbe ile geldikleride olmuştur)

 

burjuvazi kominzm ve liberalzmde karşıdırlar

 

faşizimde din ırka özgüdür.

 

 

 

 

 

 

İSLAMCILIK

 

Türkiye’de islamcılık erbakan’ın milli nizam partisini kurmasıyla siyasi harekete dönüştü

 

Düşünürler

 

mevlana mevludi

 

mısırlı seyyid kutub

 

iranlı humayni

 

Modern teknolojiyi red etmezler,seçmeci bir yaklaşım benimserler

 

islamı yaymak ıcın siyasi iktidar ele geçirilmelidir.

 

iran devrimi – İslamcı bir harekatın laik bir rejimi devrim yoluyla yıkarak iktidara geldiği tek örnektir.

 

islamcılar anti kapitalistttir

 

islamcı ilk başbakan – erbekan

 

islamcılar muhalefetteyken devrimci ve reformcu;iktidardeyken statükocudurlar.

 

 

 

Müştekbir : Kibirli ve ezen   (k harfinden kibirliyi cıkarın)

 

Mustezaf : Güçsüz ve ezilen  ( z harfinzden güçsüzü cıkarın)

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar