Siyaset muhabirliği ders notları

adsiz

Muhabir için doğru soruyu sormak önemli

AB ilerleme raporu, alan için zihin açıcı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da önemli. AİHS 10.madde ifade özgürlüğü üzerine.

Bir iktidarı eleştirme sınırı özel bir kişiyi göre daha geniştir. Medya en etkili argümandır.

AB’nin kurulma süreci

Avrupa’da bir veba salgını var. Nüfus hızla düşüyor.

Sonrasında savaşlar çıkıyor. Savaşların temel malzemesi demir ve kömür. Bunlar kontrol edilirse savaşlar çıkmaz. Amaç savaşmadan sorun çözmek.

Temel İlkeler

  • Yolsuzlukla mücadele
  • İlerleme ve reform için mücadele
  • Adaletsizliğe karşılar
  • Bağımsız bir yapı
  • Yanlışa karşı ortak savaş

Politzer; Macar. Amerikan iç savaşına katılmak için yola çıkıyor ama katılamıyor. Gazeteci oluyor. Hem kendisinin hem de ailesinin yönetimden birinin kızıyla evlenince maddi gücü artıyor. Gazete alıyor. Gazetecilik ilkelerini de belirleyen bir adam. Gazeteciler savaş karşısında tavır almalıdır diyor yoksa halk zarar görür diyor.

Siyaset muhabirliğinde etkili iletişim kurma, çevre ve tanışmak çok önemli.

Siyaset muhabirleri liderleri izler. (Parti özelinde) Eskiden bir muhabir hem başbakanı hem de iktidar partisini izleyebiliryordu.  Başbakan ve iktidar partisi lideri aynı kişi. İki dönemdir ülkemizde dört büyük siyasi parti var. Tüm radyo ve tv kanallarında muhabirler var. Ama yine de örneğin CHP’ye bakan bir muhabir var yani tek bir partiye odaklanıyor. Ama aynı zamanda diğer partilere de bakıp, ilgilenebiliyor.

Siyaset muhabirinin alanı belli

Cumhurbaşkanı

Başbakanı

Ana Muhalefet

Vs.

Hem liderler hem parti nasıl çalışıyor bilmemiz gerek. Çünkü haber kaynağına ona göre ulaşılır.

Lider Kavramı – Thomas Moore – Ütopya

İdeal lider kral özelinde, liderin sağlığı kendi sağlığı değil halkın sağlığı olmalıdır. Çünkü o halk için liderdir.

Liderin zenginliği, kendi zenginliği değil halkın zenginliği. Yoksul halk zengin lider ikiliği olamaz. Liderin görevi halkın zenginliği ve refahıdır. Halk da zaten kendini zenginleştirsin diye o lideri seçer.

Zenginlik bir anlamda özgürlük de getirir.  Yoksul insan savaştan çekinmez, kaybedeceği bir şeyi yoktur çünkü.

Halkın mutluluğu.

Halkın yoksulluğunu liderin güvencesi saymak yanlış. Devleti korumak için halk zenginleştirilmeli. Aksi takdirde halkın bağlılığı kalmaz.

“Kendin zengin olmaktansa, zenginlere baş olmak”

Siyasetçiler zorla bu konuma getirilmiyor. Halka hizmet için gönüllü olarak geliyor ve bu işe talip oluyorlar.

Bu noktada siyasetin finansı önem kazanıyor. Türkiye’de siyaset finansı ve siyaset partileri ve seçim kanunu iki sorunlu konudur.

Demokratik parlamenter sistem – CB’yi ilk kez halk seçti. Ama yazılı kural değişmedi.

AGİT – Seçim güvenliğini değerlendirdi ve CB’nin meydana çıkmasının hukuk dışı olduğunu söylediler.

Öngörülebilir Hukuk

Düzenli idare ilkesi. Kanunların geriye yürümezliği, haklı bir neden olmadan geçmiş teamül ve tatbikatlardan dönülmemesi.

AY 101.Madde – CB’nin nitelikleri ve tarafsızlığı, CB’NİN, seçilen kişinin seçildiği andan itibaren partisiyle ilişiği kesilir.

-Bu durum kimse müdahale edemediği için yok sayılıyor.

CB muhabiri en kıdemli muhabirlik değildi, BB muhabirliğiydi ama şimdi CB muhabirliği en önemli muhabirlik oldu.

Cumhurbaşkanı

Genel Sekr.

Genel Sekreter Yard.

Danışmanlar

Gazetecilik ilişki kurma sanatıdır. İkna, güven sağlamak.

Gazeteciler kaynağı yakınında olmalı, sözcüsü değil, yakını değil.

Gazetecinin çalıştığı kurum onu desteklemeli. Aksi durumda haber alamaz ve işinden olur.

Kaynaklarla konuşurken, kim ona yakın bilmeli. CB’nin danışmanları ön planda.

Gazeteci; işine, arkadaşına ve kaynağına asla kazık atmamalıdır. Yoksa rekabet acımasızlaşır.

CB- Kaynak sizi manipüle etmemişse, aksi takdirde haber kaynağı açıklanır.

BB (Başbakan) en önemli muhabirlik. Parlamento muhabirliği apayrı bir alan.

Başbakan; iktidar veya koalisyon ortağı

Türkiye parlamenter bir sistemle yönetiliyor. Yürütmenin başında başbakan vardır.

Başbakan’la doğrudan ilişki önemli. Zor olsa da. Yönetici olduğunu unutmamak lazım, soru sorarken. Bu kişilerin bizden daha bilgili olduğunu aklımızda tutarak açık, eksiksiz bir soru sormalıyız. Bu nokta kendine güven ve bilgi birikimi önemlidir. Fazla tartışmaya da girmemek lazım.  Yıldız gazeteciler genelde buradan çıkar.

Prestijli bir alan bu muhabirlik.

Başbakan muhabirliği hepsini kapsıyor. Çünkü tüm bakanlıklarla ilgili haberler buraya da geliyor ve ulaşılıyor.

Başbakan izlendiği için sizinle iletişim kurmak istyenlerin sayısı artıyor. Özellikle bürokratlar.

BB muhabirlerinin performansının yüksek olması gerekir.

BB Danışmanları

Başdanışmanlar: Daha az ve asıl hedef kitle bunlar. Her konuda ilgi kurmak istiyorlar. İmajını pazarlamak amacı var. Gazetecilerle ilişki içindeler.

CB başdanışmanları daha resmiler. BB danışmanları ise daha açık.

Başbakanlık muhabirleri bakanlar için de çok önemlidir.

Akreditasyon sorunu: Gazetecilerin güvenlik soruşturmasından geçmesi söz konusu olamaz. Çünkü onlar zaten başka bir kurumun çalışanı. Bakanlığın yada başbakanlığın değil. Önceden bakanlıklar isim talep etmezlerdi ancak artık böye değil. Muhabirler eskiden binanın her yerine girip çıkabilirken durum bugün böyle değil.

2000’lerden sonra akreditasyon sorunu başladı.  Buna sebep olarak Başbakanlığın gayriresmi güvenlik biriminde ismi bildirilenler soruşturuluyor. Reddedilen isimler de oluyor. Bu konuda danıştay yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Belli gazetecilere, belli sorular sorulduğu için mobbing de var. Otosansür var yani. Gazetecilik mesleğinin gerekleri yapılamıyor. BB muhabirlerini BB’lık belirliyor.

Başbakanlık muhabiri için bakanlar kurulu toplantıları önemli. 2000’lerden sonra bakanlar kurulu toplantıları basına kapatılıyor.  Başbakanlık muhabiri bakanlarla ilgili olmalıdır. İlişki kurmalıdır.

Ancak günümüzde muhabirler artık söylenilenleri aynen aktarıyorlar trafik polisi gibi. Bu da mesleki yetenkleri köreltiyor.

Tasarı ve teklif

Tasarı, bakanlar kurulu önerisi.

Teklif, milletvekilleri.

Tasarı ilgili bakanlıkça hazırlanır. Örneğin; MEB , 4+4+4.  İlgili STK’lar ve  kamu kurum kuruluşları tartışır. Olması gereken budur.

BB’a gidiyor. Onaylanırsa tasarı metini Bakanlar Kurulu’na gidiyor. Görüşülünce tasarı adını alıp meclise gidiyor. Tüm tasarılar buraya geldiği için haber malzemesi bol.

Teklif, daha çok parlamento muhabirini ilgilendirir. İktidar yada muhalefet partilerinden  verilir.  Komisyonda görüşülür. Komisyonda 45 gün görüşülmezse meclis genel kuruluna düşer.

Gazeteci salt cevap yerine karşı soru sorarak kaynağının konuyu açmasını sağlamalıdır.

Tabii hakim ilkesi: Bir davanın hangi hakemi gideceği önceden bilinmemelidir. Davalı da hakimi bilmemelidir.

Bugün Sulh Ceza Hakimliği kanunu var. Kim hangi hakime gidecek herkes biliyor. Bu çok büyük bir yanlış. Tabii hakim ilkesiyle çelişir bu durum.

İktidar Partisi – BB + Genel Başkan

Partinin kendi içindeki toplantılarda bakanlar üye olduğu burada bakanlara da rastlanır. Ama uluslararası bir toplantıya parti üyeleri asla karıştırılmamalıdır. Devletle, parti yönetimi birbirine karıştırılmamalıdır.

BB (Başbakan)                                           Genel Başkan

Bakanlar Kurulu                                 Genel Bşk. Yard. (MYK)  her partide değişik sayıda olabilir.

Danışmanlar                                             MKYK

Bürokratlar                                               Kongre kurultay – bir siyasi partinin en etkin birimi

Mahalle delegeleri seçilir ve bunlar ilçe kongresinin üyesi olurlar. İlçe kongresi yapılınca iki delegelik seçilir. İl delegesi ve ilçe bşk ve yönetim kurulu seçilir. İl delegeleri de büyük kongre delegesi seçiliyor. Kurucular ve milletvekilleri de üyedir.

Kongre MKYK üyelerini, o da MYK ‘yı seçiyor. Genel Bşk. Yrd ve Genel başkan MYK’ya başkanlık divanı da denir.

Genel başkan, BB olarak ve Genel Başkan olarak pek çok farklı kişiyle çalışyor. Bu kişi danışmanlarını istediği kişileri atıyor.

Artık bakanlar ve danışmanları arasında bakan yardımcılığı makamı belirdi. Bunları da BB belirledi ve bakanlıkta ikinci güçlü adam müsteşar olduğundan ve onu da BB belirlediğinden bakanlar bir nevi kıskaç altına alındı.

Genel olarak bütün bakanlar milletvekilleri arasından atanır ama şart değildir.

Ama başbakan olmak için milletvekili olmak zorundadır. Eğer seçim hükümeti 2 ay içinde oluşmazsa bu kez parti temsilcilerine göre bakan atanır.

Muhalefet partileri

Bir tek demokraside muhalefet vardır. Demokrasinin gerekliliğidir muhalefet.

Özgür seçim, izleyen meclis ve güçler ayrılığı, hukuk devleti, özgür medya

Özgür bir muhalefetin varlığı : Fren – denge mekanizması (ABD Başkanlık sistemi için kullanılıyor)

Muhalefet

Ana muhalefet ve diğerleri var.

Muhalefetin eskiden bir kanunun iptali için dava açabilme hakkı vardı.

Protokolde yeri bakanlardan öncedir.

Genel Başkan

Başkanlık Divanı (MYK)

Danışmanlar

Daha çok sosyalist ve sol partilerde genel sekreter var. Genel başkandan sonra ikinci isim. Ancak bu zaman zaman sorunlara neden oluyor. Önder Sav CHP örneği.

20 milletvekili üzeri mv sayısı olan her parti grup kurabilir.

Komisyonlara üye vermek ve söz hakkı var.

Bu partilerin grup başkan vekilleri olur grup yönetiminde. Grup başkanı parti vekilidir.

Grup yönetim ve grup disiplin kurulları var.

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI
14 - 15 Ocak 2017

Üye OlŞifremi Unuttum

HAKKIMIZDA
alonot.com; kullanıcılarımızın KPSS & YGS-LYS & ALES & AÖF & YDS gibi sınavlara hazırlanmaları için hem ders notlarına, hem test pratiklere kolayca ulaşıp zaman kaybetmeden en üst düzeyde yarar sağlayabilmeleri amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Mevzuat&İçtihat&Tezler&Makaleler ve diğer herşeyde! kapsamlı arama yapılabilmesi, aranılan konu ve kavramlara kolayca ulaşılabilmesi ve sonuçlar içerisinde hızla gezilebilmesi amacıyla kurulmuştur. Zamanla öğrencilerin ve kullanıcıların ilgisiyle büyüyen alonot.com sizlerin ilgisiyle ve daha zengin içerikle yayın hayatına devam edecektir. Faydalı olması dileğiyle...
GİZLİLİK POLİTİKASI
alonot.com sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları kapsamında koruma altındadır. Site içeriğinin ticari amaçlı ve izinsiz olarak kopyalanması ve kullanılması yasaktır. Ancak, ticari amaçlı olmamak ve link verilmek koşuluyla site içeriğinin kopyalanması ve kullanılması serbesttir. 5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre telif hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. İçerik sahibinin veya yasal temsilcisinin istekte bulunması halinde, kendisine ait içerik veya dökümanların sitemizden 24 saat içinde yayından kaldırılmasını garantilemekteyiz. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. alonot.com hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir, bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.
Site Yönetimi.
İletişim: alonot.com@alonot.com & alonot.com@gmail.com
Kategoriler