Siyaset bilimi eser yazar karşılaştırması

YAZAR                                         ESER

Platon                                                           Devlet, Yasalar, Devlet Adamı

Aristotales                                                    Atinalıların Devleti, Politika

Augustinus                                                    Tanrı Devleti

Saint-Thomas                                               Prenslik Yönetimi Üzerine

İbn Haldun                                                    Mukaddime

Thomas Moore                                            Ütopya

Campenalla                                                   Güneş Ülkesi

Machiavelli                                                   Prens

Jean Bodin                                                    Devletin Altı Kitabı

Jean Calvin                                                    Hrıstiyan Dininin Öğretisi

Thomas Hobbes                                            Leviathan, Hukukun Ögeleri

Jacques Bossuet                                           Kutsal Kitaba Göre Siyaset

Montesquieu                                                Yasaların Ruhu

John Locke                                                    Hoşgörü Üzerine Bir Mektup

 J. Rousseau Toplum Sözleşmesi  Hükümet Üzerine İki Deneme

Joseph Sieyes                                                Üçüncü Sınıf Nedir

Thomas Paine                                                           Sağduyu, İnsan Hakları

Edmund Burke                                             Fransız Devrimi Üzerine Düşünceler

Friedrich Hegel                                             Tarihte Akıl

Fichte                                                            Kapalı Ticaret Devleti

Nizamülmülk                                                Siyasetname

Jeremy Bentham                                          Yönetim Üstüne

Tocqueville                                                   Amerika’da Demokrasi

YAZAR                                         ESER

  1. S. Mill Hürriyet

Karl Marx                                                                              Das Kapital

Karl Marx- F. Engels                                                             Komünist Parti Manifestosu

Adam Smith                                                                         Ulusların Zenginliği

Max Weber                                                                          Ekonomi ve Toplum

Antonio Gramsci                                                                  Hapishane Defterleri

Gaetano Mosca                                                                    Yönetici Sınıf

Francis Fukuyama                                                                Tarihin Sonu

Daniel Bell                                                                            İdeolojinin Sonu

Samuel Huntington                                                             Medeniyetler Çatışması

Karl Popper                                                                          Açık Toplum ve Düşmanları

Giovanni Sartori                                                                  Demokrasi Teorisi

Anthony Downs                                                                   Demokrasinin Ekonomi Teorisi

Joseph Schumpter                                                               Sosyalizm ve Demokrasi

Farabi                                                                                    Erdemli Şehir

Huxley                                                                           cesur Yeni Dünya                                  

     George Orwell                                                                 1984

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar