Sermaye artırımı çeşitleri ve örnek yevmiye kaydı?

Şirketler sermaye artırımını nasıl yaparlar ?

Sermaye artırımı iç ve dış kaynaklardan yararlanmak suretiyle çeşitli şekillerde olabilir.

– Yeni hisse senedi çıkartmak

– Mevcut ortakların sermaye paylarını artırmak

– Yedekleri ve dağıtılmamış kârları sermayeye dönüştürmek

– Değer artış fonlarını sermayeye eklemek

– Şirket borçlarını sermayeye dönüştürmek

– Çıkartılmış tahviller karşılığı hisse senedi çıkartarak sermaye artırımını gerçekleştirmek

– Başka şirketlerle birleşmek

AŞ’nin sermaye artırımı ile ilgili bir muhasebe kaydı

Örnek
HG Anonim Şirketi, sermayesini 01.09.2008 tarihinde 100.000 TL artırmaya karar vermiş ve yasal formaliteleri tamamlamıştır. Şirket 5 ortaklı olup sermaye payları eşittir. Ortaklar, sermaye taahhütlerinin 1/4’ünü hemen nakit olarak ödemişler, kalan sermaye taahhütlerini ise daha sonra ödeyeceklerdir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1 ………………………………01.09.2008………………………………..

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 20.000
ortak D 20.000
ortak E 20.000

500 SERMAYE HS.
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 20.000
ortak D 20.000
ortak E 20.000

 

100.000

 

 

 

 
100.000

 

2 ………………………………01.09.2008………………………………..

100 KASA HESABI

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 5.000
ortak B 5.000
ortak C 5.000
ortak D 5.000
ortak E 5.000

 

25.000

 

 

25.000

 

Şirketin kuruluşunda gider yapılırsa;

25.09.2009 tarihinde sermaye artırımı sırasında 2.500 TL gider yapılmış ve 450 TL KDV ile birlikte toplam 2.950 TL ödenmiştir.Kaydı;

………………………………25.01.2008………………………………..

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS
191 İNDİRİLECEK KDV HS

100 KASA HESABI

 

2.500
450

 

 
2.950

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar