Şerefiye nedir?

Şerefiye nedir (muhasebeden de maliyeden de) isletme belediyeye şerefiye öderse hangi hesaba kaydeder ?

261 Şerefiye Hesabı: Bir kuruluş devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının değeri arasındaki olumlu farkların izlendiği hesaptır.

Maliyedeki Şerefiye: Devlet veya belediyelerin yaptıkları bayındırlık hizmetlerinden dolayı bu hizmetlerin yapıldığı alanlarda bulunan gayrimenkullerin değerlerinde artış meydana gelir ve bu artış nedeniyle gayrimenkul sahiplerinden belirlenen ölçülerde para alınır. Alınan bu paralar, şerefiye olarak adlandırılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar